Toppledere sett med våre øyne - og det de mener om TPM for utvikling av virksomheter


  Adm. Dir. Tore Garmo

Tore er en mester i læring. Tore har kommet så langt at han oppnår det beste for kundene ved å gjøre det beste for menneskene han har ansvaret for. Hvorfor skriver vi dette om Tore. Det gjør vi fordi han i flere år har vist evnen til å ta konsekvensen av at ledere må være forbilder.  Også hva læring angår. Det har ført til at Tore i dag finner årsaken i egne handlinger eller mangel på handling når noe ikke fungerer som tiltenkt.
Tore har ikke latt det gode bli til det fremragendes fiende. Tore beskriver her på meget grundig måte hvorfor han selv og mange andre ledere kan etablere avgjørende konkurransefortrinn ved å ta i bruk TPM. Les mer...    Sten Magnus, tidligere CEO Umoe Restaurant Group

Sten er med god margin den beste kulturbyggeren vi har møtt i løpet av vår karriere. Vi har et nært samarbeid siden 2006 og har aldri hørt Sten si et negativt ord om noen. Dette samtidig som han er  meget krevende og har bestemte meninger om hva han aksepterer og ikke aksepterer. Sten har i mange år vært fremragende både på resultater og popularitet på alle nivåer i egen organisasjon.
Han er den troverdigste representanten for kravet om etikk i arbeidslivet.

Klikk her og les om Stens erfaringer med TPM
  Kurt Kristoffersen, Eksportdirektør iTet

Kurt definerer og tar ansvar for oppnåelse av mål som en ekte Good to Great leder. Han nøler ikke med å si at selskapet han har ansvaret for, skal oppnå minst femganger så rask verdivekst som nærmeste konkurrent. Når han får høre hva som er "best practice", er hans spontane reaksjon å finne ut av hvordan det kan gjøres bedre. Vesentlig bedre - og han leter til han har funnet svarene han trenger. Kurt praktiserer nådeløs ærlighet med en grundighet som ellers bare oppdages hos mennesker som vet at de ikke har noe å tape.
Klikk her og les om erfaringene han har høstet med TPM. Les det før teksten blir skiftet ut med nye erfaringer :-))
 
Inge Tore Bøckman Hovland, Gründer og daglig leder UConsulting

Inge Tore har en usedvanlig bredde i sin tilnærming av problemstillinger som har med mennesker å gjøre. Han har samlet omfattende kunnskap på vidt forskjellige områder i spennet mellom forretningsdrift basert på klar analyse og holistisk medisin som først blir vellykket gjennom en glimrende intuisjon og medisinsk- psykologisk forståelse for hele mennesket. Denne intuisjonen har han og dette gjør Inge til en glimrende coach på alle nivåer i hvilken som helst organisasjon.
Han er samvittighetsfull og handler først når han er sikker på at analyse og intuisjon gir samme svar. Vi kaller det å skynde seg langsomt - betryggende for hvilken som helst oppdragsgiver. Tenk på det når du leser hvilke erfaringer Inge har høstet med TPM så langt. Les mer...


Enkeltpersoner sett med våre øyne - og det de mener om TPM for personlig vekst


  Geir Tore Jakobsen, selger i ATEA

Geir Tore oppfatter vi som et selgertalent. Vi kaller Geir Tore selgertalent, fordi han ikke nøler med å sette seg mål som han bare kan nå hvis han forandrer seg til det bedre, dvs. høster nye erfaringer som han lærer av. Det har ført til at han i lang tid har vært en av de beste. Da vi møtte ham nølte han da heller ikke med å si at han vil bli dobbelt så god. Han ble det - og bestemte seg for å bli dobbelt så god en gang til. Klikk her og les hans historie og erfaring med TPM...
  Cecilie Bartnes, salgs- og markedsansvarlig Fjord Line, Bergen

Cecilie er usedvanlig grundig og samvittighetsfull i det hun gjør og hun engasjerer seg i en beundringsverdig bredde og dybde. Hun har et skarp øye for skjevhetene i samfunn og næringsliv og for årsakene til at de utvikler seg. I tillegg har hun både kunnskap, vilje og evne til å engasjere seg i fellesskapets interesse. Dette har ført til at hun rekordraskt oppdaget helheten og mulighetene som ligger i TPM.

Klikk her og les om erfaringene Cecilie har høstet med TPM og hva hun mener om bruken av metoden.
 

Helge Rune Andersen er Sr. Rådgiver/Sr. Analyst IT-Infrastructure i UConsulting

Helge har tidligere vært ansatt i Statoil ASA i 30 år, med  ansvar innen Telekommunikasjon og AV&Multimedia. Ansvarlig for innføring /utrulling av mer enn 1500 videokonferanser og samhandlingsroms løsninger. Den som møter Helge erfarer på i løpet av få minutter hvorfor han kan bære ansvaret for store kommunikasjonsløsninger. Han er en ekspert til å lytte og å reflektere til han har forstått. Uansett hva som måtte bli sagt. Han går i seg selv på måter som gjør at han får ting til å fungere.

Derfor er det heller ikke overraskende at han er arkitekt/gründer bak verdensomspennende løsninger innen samhandling. Helge har også viktig erfaring fra styreverv og coaching fra elite-idretten og parkurs for førstegangsfødende. Det sier noe om hans bredde eller forståelse for helhet.  Klikk her og les om hans personlige erfaringer med TPM.

 
Karen Kvalevåg, CEO Umoe Restaurant Group

Det er en selvfølge at Karen nyter stor respekt i vidt forskjellige miljøer. Hun blir sett opp til av alt fra knallharde økonomer til de mykeste HR-medarbeidere. Det kommer av at Karen analyserer helheten, ikke deler av den, slik mange analytiske begavelser har for vane å gjøre. Måten hun gjør det på er utslagsgivende - nemlig ytterst samvittighetsfullt. Hvis hun får en mistanke om at hun har gjort noen urett, korrigerer hun omgående. I tillegg kan vi trygt si at hvis alle toppledere i verden hadde hatt like høye idealer som Karen, hadde verden antagelig ikke hatt problemer av nevneverdig betydning. Les her om hva hun mener om TPM...

Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement