Dette er programmet i Guidet selvledelse 
Guidet selvledelse er kun krevende på en måte: Du må kunne vinne over deg selv i omtrent samme grad som da du måtte gjøre lekser på skolen. Hvis du kan dette, kan du også gjennomføre følgende punkter:

  1. Klikk på Maslow og se videoene du kommer til minst 5 ganger. Helst mange flere. Gjennomfør programmet i Godbokvideoen på siden du kommer til.
  2. Klikk på "Guidet selvledelse = viljestyrt Godbokbruk" og test om du faktisk har nådd frem til vendepunktet. Hvis ikke fortsetter du med Godbokprogrammet fra punkt 1.
  3. Etter at du har nådd vendepunktet, kan du formulere mål slik det er beskrevet i videoen om Godbok og målarbeid, dvs. målprogrammering i egen underbevissthet.
  4. Godbokprogrammet fører til kontinuerlig løft i tanker om hva du vil realisere. Du får antagelig behov for mer kunnskap. Vi har samlet det viktigste under målstyrt utvikling av kunnskap, vilje og evne. Les mer....
  5. Hvis du vil lære mer langs den grønne linje kan du bli abonnement på www.tipping-point.no
Når er det best å gå fra guidet selvledelse til ledelse av andre? Svaret på det spørsmålet får du her.... Følger du det svaret kommer du til å like deg som leder og du kommer til å oppnå for andre og for deg selv.
 
 
 

 
 
Viktig mental lov!

Det du oppnår i lievet ditt er et eksakt speilbilde av din egen ubevisste følelse av din egen verdi. Hvis det er avvik mellom det du tenker at du vil skape og det du faktisk skaper, er det du faktisk skaper det som tilsvarer din ubevisste følelse av hva du er verdt. Følelsen av hva du er verdt er nesten alltid vesentlig lavere enn den faktiske verdien du har.

Tro aldri på mennesker eller bøker som sier at hvis du gjør som de anbefaler, kommer du til å oppnå "alt" i livet - hvis du ikke først blir anbefalt å styrke selvfølelsen tilsvarende det vi viser i videoene under Maslow på denne siden.
Copyright 2010 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement